SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 16 GRUDZIEŃ 2023!!!!

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów serdecznie zaprasza

na spotkanie świąteczne mieszkańców  w świetlicy we wsi Książe Skroniów,

które odbędzie się w dniu 16.12.2013  o godz. 16:00 .

W trakcie uroczystości odbędzie się degustacja potraw wigilijnych.

ZEBRANIE WIEJSKIE 22.09.2023!!!!

Z A P R O S Z E N I E !!!

        Sołtys wsi Książe Skroniów, oraz Rada Sołecka zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Książe

Skroniów na zebranie wiejskie, które odbędzie się w   dniu:  

23 września 2023  roku o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej we  wsi  Książe Skroniów nr  36 a.

Głównym tematem zebrania będzie sprawa przeznaczenia funduszu sołeckiego  wsi na 2024 rok.

W przypadku braku quorum kolejne zebranie w dniu:

23 września 2023  roku o godz. 18:15 !!!!!

ŚWIĘTO PLONÓW 2023!!

ZAPROSZENIE.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów

oraz Koło Gospodyń Wiejskich ”Marysieńki”

serdecznie zaprasza mieszkańców wsi Książe Skroniów

na  uroczystość    „Święto Plonów 2023” w świetlicy we wsi Książe Skroniów,

które odbędzie się w dniu 16.09.2023  o godz. 17:00 .

W trakcie spotkania przewidziano  m.in.

degustację potraw regionalnych,

zabawę taneczną prowadzoną przez zespół B&B.

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

Szanowni Państwo.

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów!!!!

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Książę Skroniów zawiadamia członków Stowarzyszenia  o   Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów, które odbędzie się w dniu:

14.07.2023 (piątek)

o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej

we wsi Książe Skroniów.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, Członkowie).

4.Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2022.

5.Omówienie rozliczeń finansowych Stowarzyszenia.( za rok 2022).

6.Omówienie  bieżących spraw związanych z działalnością

    Stowarzyszenia.

7.Wolne wnioski i uwagi uczestników zebrania.

9.Zakończenie zebrania.

                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                             Zarząd Stowarzyszenia

Jubileusz 5 lecia Działalności świetlicy

W dniu 10.12.2022 uroczyście świętowano Jubileusz 5 lecia działalności świetlicy wiejskiej.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

Bogusława Wypych – Prezes Zarzadu LGD Gryf Jędrzejów

Maria Barańska- V-ce Starosta Jędrzejowski

o. Rafał Ścibiorowski- Opat klasztoru cystersów

Paweł Faryna- Starosta Jędrzejowski

Poniżej kilka pamiątkowych zdjęć z uroczystości.

Jubileusz 5-lecia działalności świetlicy wiejskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów serdecznie zaprasza mieszkańców

na  uroczyste spotkanie z okazji  Jubileuszu 5 lat  

powstania i działalności świetlicy wiejskiej, które  odbędzie się w dniu:

 10.12.2022 (Sobota) o godz.17:00 w świetlicy wiejskiej w Książe Skroniowie.

W czasie spotkania przewidziano między innymi :

-prezentację dotyczącą historii powstania i działalności świetlicy.

– degustację potraw wigilijnych przygotowanych przez mieszkańców wsi