Książe-Skroniów

Opis wsi

Wieś Książę-Skroniów położona jest we w zachodniej części Gminy Jędrzejów. Od miasta oddzielona jest torami kolejowymi.

Zjazd na Książe-Skroniów  Książe-Skroniów: przejazd przez tory

Miejscowość zamieszkuje niemal 400 osób. Bliska lokalizacja od centrum miasta powiatowego powoduje duże zainteresowanie mieszkańców osiedlaniem się w tej części gminy.

Po środku miejscowości zlokalizowana jest kapliczka. Miejsce to ma dla mieszkańców szczególne znaczenie zarówno historyczne, jak i duchowe.

Kapliczka w miejscowości Książe Skroniów   Kapliczka w miejscowości Książe Skroniów

Wieloletnia tradycja gromadzenia się przy tym miejscu kultu, pieczołowicie pielęgnowana jest przez tutejszą ludność. W ostatnich latach została ona odremontowana. Początkowo znajdował się w tym miejscu ogrodzony  krzyż. Dziś kapliczka jest wykonana z cegły klinkierowej, pokryta dachówką z witrażami w oknach. W tym miejscu mieszkańcy gromadzą się na okolicznych, letnich mszach św. Oraz odprawiane są tzw. Majówki.

Ciągłą chęć rozwoju miejscowości można również zauważyć po podjętych planach budowy świetlicy wiejskiej. Budowa takiego obiektu z pewnością spowoduje większe zainteresowanie mieszkańców życiem społecznym, jak również chęcią aktywizowania się i realizacji własnych pasji i talentów.

Książe-Skroniów: panorama

W historii Książe-Skroniowa sołtysami byli:
– Szostak Stefan: lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku,
– Gredka Władysław: lata sześćdziesiąte dwudziestego wieku,
– Szewczyk Józef: przełom lat sześdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku,
– Pazera Feliks: lata 1978 – 1990
– Dziopa Jan: lata 1991 – 2013
– od 2013 r.  funkcję sołtysa pełni Drożyńska Maria.