ZAPROSZENIE NA PIKNIK RODZINNY!!!!!!

19.06.2021 o godz. 16:00 w Świetlicy wiejskiej w Książe Skroniowie !!!!!

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH „MARYSIEŃKI” ZAPRASZA WSZYSKICH MIESZKAŃCÓW WSI KSIĄŻE SKRONIÓW NA PIKNIK RODZINNY W DNIU 19.06.2021 O GODZ. 16:00

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KSIĄŻE SKRONIOWIE.

W PROGRAMIE LICZNE ATRAKCJE DLA DZIECI I DOROSŁYCH.

WSTĘP WOLNY.

Pozytywna ocena wniosku o grant „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” złożonego przez Stowarzyszenie we wrześniu 2020.

Zarząd Stowarzyszenia informuje ,że wniosek o powierzenie grantu nr 15/2020/G/21 złożony przez zarząd Stowarzyszenia w LGD Jędrzejów uzyskał pozytywną wstępną ocenę Rady LGD Jędrzejów.

Po ostatecznej akceptacji wniosku przez biuro wojewódzkie, Stowarzyszenie uzyska wsparcie w kwocie ponad 11 tys. PLN, które zostaną wykorzystane między innymi na organizację kącika pamięci historycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Książe Skroniów.

„ŚWIĄTECZNE WYPIEKI ” BOŻE NARODZENIE 2020!!!

Zarząd Stowarzyszenia informuje ,że w ramach wsparcia dla samotnych i niepełnosprawnych mieszkańców wsi Książę Skroniów ufundował 12 paczek świątecznych, które zostały przekazane powyższym mieszkańcom wsi Książę Skroniów w dniu 24.12.2020.

Poniżej zdjęcia przygotowanych paczek.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje Panu Piotrowi Kowalskiemu z firmy „Sudolanka” za okazaną życzliwość i pomoc w przygotowaniu paczek.

BOŻE NARODZENIE 2020.

Wiary co góry przenosi,

nadziei, która nie gaśnie,

miłości w każdej ilości

od Bożej Dzieciny życzy..

dla wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów.

Instalacja nagłośnienia sufitowego w świetlicy wiejskiej.

Miło nam poinformować ,że świetlica doposażona została w system nagłośnienia sufitowego , który zakupiono w ramach grantu pozyskanego ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie. Zestaw składa się z amplitunera Yamaha,6 głośników sufitowych,słuchawek i mikrofonu.

Poniżej zdjęcia zainstalowanego systemu:

Zarząd Stowarzyszenia , składa podziękowania Panu Markowi Warchołowi za pomoc w zakupie i instalacji systemu.

Podpisanie umowy ze Starostwem Powiatowym, wsparcie Stowarzyszenia kwotą 5 000 PLN.

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wniosek dotyczący wsparcia SRWKS przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie kwotą 5000,00 PLN w ramach programu „Odnowy Estetyzacji i Aktywizacji Powiatu Jędrzejowskiego” został rozpatrzony przez Komisje konkursową pozytywnie.

Tym samym Stowarzyszenie uzyska kwotę 5 000,0 PLN , która zostanie przeznaczona na wykonanie nagłośnienia sufitowego w świetlicy wiejskiej.

Poniżej zdjęcia z podpisania umowy w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie w dniu 16.06.2020 :

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 26.06.2020 !!!!!!.

Szanowni Państwo.

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Książę Skroniów zawiadamia członków stowarzyszenia  o   Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów, które odbędzie się w dniu:

                                 26.06.2020 (piątek)

 o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Książe Skroniów.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, Członkowie).

4.Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2019.

5.Omówienie rozliczeń finansowych Stowarzyszenia.(bilans za rok 2019).

6. Wybory nowych władz Stowarzyszenia.

7.Omówienie  bieżących spraw związanych z działalnością

    stowarzyszenia.

8.Wolne wnioski i uwagi uczestników zebrania.

9.Zakończenie zebrania.

                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                              Zarząd Stowarzyszenia

Złożenie wniosku grantowego w LGD 2020.

Zarząd Stowarzyszenia informuje,że złożył do LGD Ziemia Jędrzejowska ” GRYF”wniosek grantowy na kwotę 10 tys. PLN w ramach programu:

Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych.

W przypadku pozytywnej kwalifikacji wniosku Stowarzyszenie zorganizuje w 2021 roku pakiet szkoleń i spotkań dedykowany seniorom oraz młodzieży ze wsi Książe Skroniów , oraz wyposaży salę główną świetlicy wiejskiej w klimatyzator.