WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

19 LIPIEC 2022 GODZ. 19:00.

                                                                                                 Książe Skroniów 05.07.2022

Szanowni Państwo.

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Książę Skroniów zawiadamia członków Stowarzyszenia  o   Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów, które odbędzie się w dniu:

                                 19.07.2022 (wtorek)

 o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej we wsi Książe Skroniów.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, Członkowie).

4.Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2021.

5.Omówienie rozliczeń finansowych Stowarzyszenia.( za rok 2021).

6.Omówienie  bieżących spraw związanych z działalnością

    Stowarzyszenia.

7.Wolne wnioski i uwagi uczestników zebrania.

9.Zakończenie zebrania.

                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                              Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju wsi Książe Skroniów.