ZEBRANIE WIEJSKIE 22.09.2023!!!!

Z A P R O S Z E N I E !!!

        Sołtys wsi Książe Skroniów, oraz Rada Sołecka zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Książe

Skroniów na zebranie wiejskie, które odbędzie się w   dniu:  

23 września 2023  roku o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej we  wsi  Książe Skroniów nr  36 a.

Głównym tematem zebrania będzie sprawa przeznaczenia funduszu sołeckiego  wsi na 2024 rok.

W przypadku braku quorum kolejne zebranie w dniu:

23 września 2023  roku o godz. 18:15 !!!!!