INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

Szanowni Państwo.

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów!!!!

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Książę Skroniów zawiadamia członków Stowarzyszenia  o   Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów, które odbędzie się w dniu:

14.07.2023 (piątek)

o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej

we wsi Książe Skroniów.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, Członkowie).

4.Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2022.

5.Omówienie rozliczeń finansowych Stowarzyszenia.( za rok 2022).

6.Omówienie  bieżących spraw związanych z działalnością

    Stowarzyszenia.

7.Wolne wnioski i uwagi uczestników zebrania.

9.Zakończenie zebrania.

                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                             Zarząd Stowarzyszenia