WALNE ZGROMADZENIE 10 MAJ 2019

Szanowni Państwo.

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów:

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Książę Skroniów zawiadamia członków stowarzyszenia  o   Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów, które odbędzie się w dniu:

                                 10.05.2019 (piątek)

 o godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej we wsi Książe Skroniów.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, Członkowie).

4.Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2018.

5.Omówienie rozliczeń finansowych Stowarzyszenia.(bilans za rok 2018).

6.Omówienie  bieżących spraw związanych z działalnością

    stowarzyszenia.

7.Wolne wnioski i uwagi uczestników zebrania.

8.Zakończenie zebrania.

                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                             Zarząd Stowarzyszenia