Rejestracja Stowarzyszenia

W dniu 07 czerwca 2016 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowniczego (KRS) pod numerem KRS: 0000620679.

Od tego momentu możemy dużo łatwiej realizować nasze cele statutowe a zwłaszcza wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Książe Skroniów.