Przyznanie Grantu dla Stowarzyszenia!!!

Miło nam poinformować, że staraniem Zarządu , został przyznany GRANT ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie w wysokości 2500,0 PLN.

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na renowację pomieszczeń świetlicy.

Poniżej zdjęcia z uroczystości przyznania Grantów.

Zarząd Stowarzyszenia.

DZIEŃ KOBIET 2024- relacja.

W dniu 09.03.2024 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów, oraz Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało uroczystość Święta Kobiet która odbyła się w świetlicy wiejskiej.

Na uroczystość przybyło 30 Pań mieszkanek Książe Skroniowa.

Każda z uczestniczek otrzymała tradycyjne kwiaty oraz upominek w postaci parasola sygnowanego znakami Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim Paniom za udział w uroczystości.

Poniżej zdjęcia z uroczystości:

DZIEŃ KOBIET 2024!!!!!!!!

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów, oraz KGW „Marysieńki” serdecznie zapraszają  Panie –mieszkanki Książe Skroniowa

na  UROCZYSTOŚĆ SWIĘTA KOBIET

w świetlicy we wsi Książe Skroniów,

która odbędzie się w dniu  09.03.2024  o godz. 18:00 .

W trakcie uroczystości przewidziany poczęstunek, oraz wręczenie drobnych upominków dla Pań.

Mile widziane Panie, które przyniosą własnoręcznie wykonane smakołyki.

Prosimy  o potwierdzenie obecności :

Maria Drożyńska  tel. 728 202 619

Grzegorz Pazera   tel. 606 269 762

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE 16 GRUDZIEŃ 2023!!!!

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów serdecznie zaprasza

na spotkanie świąteczne mieszkańców  w świetlicy we wsi Książe Skroniów,

które odbędzie się w dniu 16.12.2013  o godz. 16:00 .

W trakcie uroczystości odbędzie się degustacja potraw wigilijnych.

ZEBRANIE WIEJSKIE 22.09.2023!!!!

Z A P R O S Z E N I E !!!

        Sołtys wsi Książe Skroniów, oraz Rada Sołecka zaprasza wszystkich mieszkańców wsi Książe

Skroniów na zebranie wiejskie, które odbędzie się w   dniu:  

23 września 2023  roku o godz. 18:00

w świetlicy wiejskiej we  wsi  Książe Skroniów nr  36 a.

Głównym tematem zebrania będzie sprawa przeznaczenia funduszu sołeckiego  wsi na 2024 rok.

W przypadku braku quorum kolejne zebranie w dniu:

23 września 2023  roku o godz. 18:15 !!!!!

ŚWIĘTO PLONÓW 2023!!

ZAPROSZENIE.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów

oraz Koło Gospodyń Wiejskich ”Marysieńki”

serdecznie zaprasza mieszkańców wsi Książe Skroniów

na  uroczystość    „Święto Plonów 2023” w świetlicy we wsi Książe Skroniów,

które odbędzie się w dniu 16.09.2023  o godz. 17:00 .

W trakcie spotkania przewidziano  m.in.

degustację potraw regionalnych,

zabawę taneczną prowadzoną przez zespół B&B.

INFORMACJA O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

Szanowni Państwo.

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów!!!!

Zarząd Stowarzyszenia Wsi Książę Skroniów zawiadamia członków Stowarzyszenia  o   Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów, które odbędzie się w dniu:

14.07.2023 (piątek)

o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej

we wsi Książe Skroniów.

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz, Członkowie).

4.Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2022.

5.Omówienie rozliczeń finansowych Stowarzyszenia.( za rok 2022).

6.Omówienie  bieżących spraw związanych z działalnością

    Stowarzyszenia.

7.Wolne wnioski i uwagi uczestników zebrania.

9.Zakończenie zebrania.

                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                             Zarząd Stowarzyszenia