Złożenie wniosku grantowego w LGD 2020.

Zarząd Stowarzyszenia informuje,że złożył do LGD Ziemia Jędrzejowska ” GRYF”wniosek grantowy na kwotę 10 tys. PLN w ramach programu:

Organizacja szkoleń i spotkań integracyjno aktywizujących dedykowanych osobom z grup defaworyzowanych.

W przypadku pozytywnej kwalifikacji wniosku Stowarzyszenie zorganizuje w 2021 roku pakiet szkoleń i spotkań dedykowany seniorom oraz młodzieży ze wsi Książe Skroniów , oraz wyposaży salę główną świetlicy wiejskiej w klimatyzator.