Wyniki postępowania na wybór wykonawcy „Budowy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Książe Skroniów”

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów Książe-Skroniów 40a, 28-300 Jędrzejów informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KSIĄŻE SKRONIÓW” wybrana została oferta TIGMA-BUD SP. Z O.O., Sędowice 195, 28-411 Michałów, z ceną ryczałtową 300.120,00 zł brutto.

Załącznik – skan wyników postępowania.

Podpisano
Grzegorz Pazera
Maria Drożyńska