Wsparcie uzyskane przez Stowarzyszenie ze Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia.

Miło nam poinformować,że Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ksiaże Skroniów uzyskało wsparcie w wysokości 5000 PLN na zakup wyposażenia świetlicy w ramach    Programu Odnowy Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego na 2018 rok.

Wniosek o wsparcie złożony w lutym 2018 przez Zarząd Stowarzyszenia  do Starostwa Powiatowego uzyskał pozytywną opinię Komisji Konkursowej.

Pozyskane środki zgodnie z deklaracją złożoną we wniosku zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia świetlicy( stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, itp.)

W załączeniu scan wyników konkursu.

Zarząd Stowarzyszenia.