Przyznanie Grantu dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Książe Skroniów w ramach PROW 2014-2020.

Miło nam poinformować,że  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Książe Skroniów uzyskało wsparcie w wysokości 10 000 PLN w ramach programu PROW 2014-2020.

Uzyskanie wsparcia było możliwe po opracowaniu wniosku przez zarząd Stowarzyszenia,i jego pozytywną weryfikację przez władze  LDG „Ziemia Jędrzejowska -GRYF”.

Uzyskane wsparcie  zgodnie z zadaniami  określonymi we wniosku zostanie przeznaczone na organizację cyklu spotkań dotyczących historii i tradycji międzypokoleniowych wsi Książe Skroniów oraz zakup rzutnika multimedialnego stanowiącego wyposażenie świetlicy wiejskiej.

W załączeniu scan pisma informującego o przyznaniu wsparcia.

Zarząd Stowarzyszenia