Pozytywna ocena wniosku o grant „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” złożonego przez Stowarzyszenie we wrześniu 2020.

Zarząd Stowarzyszenia informuje ,że wniosek o powierzenie grantu nr 15/2020/G/21 złożony przez zarząd Stowarzyszenia w LGD Jędrzejów uzyskał pozytywną wstępną ocenę Rady LGD Jędrzejów.

Po ostatecznej akceptacji wniosku przez biuro wojewódzkie, Stowarzyszenie uzyska wsparcie w kwocie ponad 11 tys. PLN, które zostaną wykorzystane między innymi na organizację kącika pamięci historycznej w świetlicy wiejskiej we wsi Książe Skroniów.