Opracowanie wniosku o wsparcie do LGD Jędrzejów.

Zarząd Stowarzyszenia informuje ,że w dniu 14.09.2020 opracował i złożył wniosek o pozyskanie grantu do LGD Jędrzejów, w ramach którego planowany jest zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej oraz utworzenie w świetlicy kącika pamięci historycznej dotyczącego historii wsi Książe Skroniów.